Bibliography: Books, movies

1 comment

Books, Swedish titles and translations

 • 1988 – Koreografen
 • 1993 – Det grovmaskiga nätet – English translation: The Mind’s Eye, 2008
 • 1994 – Borkmanns punkt – English translation: Borkmann’s Point, 2006
 • 1995 – Återkomsten – English translation: The Return, 2007
 • 1996 – Barins triangel
 • 1996 – Kvinna med födelsemärke – English translation: Woman with Birthmark, 2009
 • 1997 – Kommissarien och tystnaden – English translation: The Inspector and Silence, 2010
 • 1998 – Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö
 • 1998 – Münsters fall 2011 The Unlucky Lottery (forthcoming)
 • 1999 – Carambole
 • 1999 – Flugan och evigheten
 • 2000 – Ewa Morenos fall
 • 2001 – Svalan, katten, rosen, döden
 • 2002 – Och Piccadilly Circus ligger inte i Kumla
 • 2002 – Kära Agnes
 • 2003 – Fallet G
 • 2004 – Skuggorna och regnet
 • 2006 – Människa utan hund (Inspector Barbarotti)
 • 2007 – En helt annan historia (Inspector Barbarotti)
 • 2008 – Berättelse om herr Roos (Inspector Barbarotti)
 • 2009 – Maskarna på Carmine Street, novel
 • 2010 – De ensamma, kriminalroman (Inspector Barbarotti)
 • 2010 – Hur jag tillbringar mina dagar och mina nätter, novel
borkmann The Inspector and Silence

TV-movies (in Swedish)

 • Van Veeteren series
  • Det grovmaskiga nätet (2000, TV)
  • Återkomsten (2001)
  • Kvinna med födelsemärke (2001, TV)
  • Münsters fall (2005)
  • Carambole (2005)
  • Borkmanns punkt (2005)
  • Moreno och tystnaden (2006)
  • Svalan, katten, rosen, döden (2006)
  • Fallet G (2006)

{ 1 trackback }

Previous post:

Next post: